Zelf een echt zilveren sieraad maken tijdens een zilverklei workshop

Zilverklei Drenthe

Algemene Voorwaarden voor de workshops van Zilverklei Drenthe te Assen.

Identiteit van de ondernemer. Zilverklei Drenthe, A.S. Vonck, kvk 04082405, gevestigd te 9405 EP, nummer 104 te Assen.

Tel: 06 12 47 01 03. E-mail: info@zilverkleidrenthe.nl.

Inschrijven en reserveren.

Een workshop reserveert u bij voorkeur door het sturen van een e-mail (info@zilverkleidrenthe.nl). Vermeldt daarin uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, de naam van de gewenste workshop zoals deze wordt aangegeven op onze site, het aantal personen, de voorkeursdatum en 1 of meerdere alternatieve data, voorkeur voor tijdstip en eventuele bijzonderheden. Wij berichten u zo spoedig mogelijk of de door u gewenste datum nog mogelijk is en de verdere details. U mag natuurlijk ook telefonisch contact opnemen, u kunt dan bellen met 06 – 12 47 01 03. Bereikbaar ma-vr van 09.00 - 17.00 uur. Ook voor meer informatie over de workshops.

Betalen en aanbetalen. Met het definitief reserveren van een workshop stuur ik u een bevestiging met factuur. Daarbij reken ik 20% van de totale factuur als aanbetaling. Dit is zodat ik zeker weet dat u komt en zodat u zeker bent van de gereserveerde plek. Maakt u dit binnen een week na inschrijving over op rekeningnummer NL 46 KNAB 0255 849672  t.n.v. Sieraadonderdelen te Assen. Het resterende bedrag kunt u een week voor aanvangsdatum bij voorkeur overmaken of eventueel contant betalen op de dag van de workshop.

Annuleren. Bij annulering tot voor 7 dagen van de aanvangsdatum van de workshop of cursus krijgt u de aanbetaling terug, wordt er geannuleerd binnen 7 dagen voor de aanvangsdatum dan vindt er geen restitutie van de aanbetaling plaats wegens door ons gemaakte/te maken kosten. Een uitzondering hierop vormen ziekte of onvoorziene omstandigheden, dan spreken we een andere datum af.

Aansprakelijkheid en risico’s. Meedoen aan de workshops is volledig op eigen risico. U wordt verzocht de instructies op te volgen zodat er zo min mogelijk mis kan gaan. Materiële schade alsmede persoonlijk letsel als gevolg van onjuist dan wel roekeloos gebruik van gereedschappen/materialen tijdens de workshops/cursus kunnen niet worden verhaald op Zilverklei Drenthe.

Alles is handwerk, zodat het, ondanks duidelijke instructie, kan voorkomen dat er iets misgaat. Bij de zilverklei workshops: voordat het werkstuk gebakken wordt is het immers als harde klei en dus erg breekbaar. Mocht er iets misgaan met uw werkstuk, dan zal dit in overleg gerepareerd worden, indien nodig tegen minimale kosten.

Minimum leeftijd voor de workshops zilverklei is ongeveer 12 jaar. Er wordt te allen tijde van de deelnemers verwacht dat de aangegeven veiligheidsvoorschriften (m.b.t. bakken e.d.) en aanwijzingen opgevolgd worden. Minimumleeftijd voor de kralenworkshops/kinderfeestjes is 7 jaar.

Mocht u een e-mail hebben gestuurd en heeft u niet binnen 3 werkdagen een antwoord ontvangen, neemt u dan a.u.b. telefonisch contact op omdat er dan waarschijnlijk iets niet helemaal goed is gegaan met de e-mail. (tel: 06-12 47 01 03).

Workshopprijzen

Zilverklei Drenthe behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, op ieder moment, zonder opgaaf van reden. Zilverklei Drenthe zal dit echter alleen indien noodzakelijk doen, bijvoorbeeld bij het buiten proportioneel wijzigen van kostprijzen van Art Clay Silver of materialen. Dit geldt uiteraard niet voor reeds gemaakte reserveringen, daarvan blijft de afgesproken, op het moment van reserveren geldige prijs, vaststaan.

Inschrijven betekent dat u akkoord gaat met de op deze site beschreven voorwaarden betreffende de workshops.